– GRUPA IV

                 „ŻABKI”

GRUPĘ PROWADZĄ NAUCZYCIELKI:

wychowawca: mgr Anna Nyk
nauczycielki: mgr Katarzyna Remiszewska
                    mgr Iwona Skowron
                    mgr Małgorzata Wilczyńska
                    mgr Barbara Makówka
pomoc nauczyciela: Beata Tomczak

 Oddział pracuje w godzinach  6:30-15:30

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Część I – poranna
6.30-8.00 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im
tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny
rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze
wyrównawczo – stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.
8.00-8.15 Zestaw ćwiczeń porannych – kształtowanie umiejętności ruchowych niezbędnych w
różnych przejawach działalności dziecka.
8.15-8.30 Przygotowanie do śniadania – czynności organizacyjno – porządkowe; czynności
higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8.30-9.00 Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków
higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.
9.00-9.15 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności – mycia rąk,
sposobu korzystania z toalety oraz mycia zębów.
Część II – główna
9.15-9.45 Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego.
Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.
9.45-9.50 Zabawa ruchowa, integrująca grupę.
9.50-10.20 Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego.
Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.
10.20-10.50 Zabawy z językiem obcym nowożytnym (język angielski)//Czynności higieniczne i
samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania
się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności).
10.50-11.30 Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i
spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych,
11.30-11.45 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru
(np. nauka nakrywania stołu do obiadu).
11.45 -12.15 Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie
prawidłowego posługiwania się sztućcami (łyżką, widelcem). Kulturalne zachowanie się
przy stole, dbałość o zdrowie.
12.15-12.45 Czynności higieniczne po obiedzie, przygotowanie do relaksu. Relaks,
odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej-
wyciszenie.
Część III – poobiednia

12.45-12.55 Zabawa ruchowa, integrująca grupę
12.55-13.50 Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy
niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze
wyrównawczo – stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym, dostosowanie
zadań do możliwości dzieci. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności
szkolnych.
13.50-14.00 Czynności higieniczne i samoobsługowe. Przygotowanie do podwieczorku.
14.00-14.30 Podwieczorek – kulturalne spożywanie posiłków. Pełnienie dyżuru (np. nauka
sprzątania ze stołu po posiłku)
14.30-15.00 Ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową.
15.00-15.30 Zabawy samodzielne dzieci. Pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się
dzieci.