– GRUPA IV

              „BIEDRONKI”

 

GRUPĘ PROWADZĄ NAUCZYCIELKI:

wychowawca: mgr Barbara Makówka
nauczycielki: mgr Joanna Jakubowska
               
pomoc nauczyciela: Angelika Sobczak

 Oddział pracuje w godzinach  7:30-15:30

RAMOWY ROZKŁAD DNIA