– GRUPA III

               „SÓWKI”

 

GRUPĘ  PROWADZĄ NAUCZYCIELKI:

wychowawca: mgr Magdalena Szulc
nauczycielki: mgr Joanna Jakubowska
                  
pomoc nauczyciela: Marzena Wojtysiak

Oddział pracuje w godzinach   6:30 – 15:30

RAMOWY ROZKŁAD DNIA