– GRUPA II

             „MOTYLKI”

 

GRUPĘ  PROWADZĄ NAUCZYCIELKI:

wychowawca: mgr Monika Bałys
nauczycielki: mgr Iwona Skowron
pomoc n-la p. Jadwiga Wilczek

Oddział pracuje w godzinach    7:30 – 15:30

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA