– GRUPA I

       „NIEDŻWIADKI”

 

 

GRUPĘ  PROWADZĄ NAUCZYCIELKI:

wychowawca: mgr Beata Niemira
nauczycielki: mgr Iwona Skowron
                

pomoc n-la p. Beata Wasilewska

pomoc  p. Bożena Stasiak

Oddział pracuje w godzinach    7:00 – 16:00

RAMOWY ROZKŁAD DNIA