OFERTA EDUKACYJNA

PRZEDSZKOLE NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SIERADZU w roku szkolnym 2018/2019

realizuje następujące programy:

1. „Wokół przedszkola” – program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego – M. Kwaśniewska, W. Żaba – Żabińska, J. Lendzion.
2. „Bezpieczne przedszkole” – ogólnopolski program edukacyjno – wychowawczy – A. Gabrysz, A. Baraniak (realizacja w grupie IV i VI)

Innowacja Pedagogiczna

„Imię dziecka kluczem otwierającym świat pisma” z wykorzystaniem odimiennej Metody Nauki Czytania według koncepcji dr Ireny Majchrzak – autorki Magdalena Szulc, Joanna Jakubowska (realizacja w grupie II)

 

Przedszkole realizuje projekt w ramach konkursu:
„Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”

z WFOŚ i GW w Łodzi

Program Edukacji Ekologicznej pn. ,,Przedszkolaka rady na odpady”

Kwota dofinansowania: 20.692,00

(autorki: Joanna Jakubowska, Anna Nyk)

Projekt z WFOŚ i GW w Łodzi

Utworzenie punktu dydaktycznego

pn. „Zielony zakątek Brzechwy” przy Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy

koszt całkowity – 43 577,00 zł

dotacja – 39 203,00 zł

 

Przedszkole bierze udział w wielu programach i kampaniach edukacyjnych:

  • ,,Czyste powietrze wokół nas” – przedszkolny program profilaktyki antynikotynowej
  • „Cała Polska czyta dzieciom” – kampania społeczna mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczna, tania i przyjazna metoda wspomagania ich wszechstronnego rozwoju
  • „Dzieciństwo bez próchnicy” – projekt, którego celem jest edukacja stomatologicznej dzieci w wieku 0 – 5 lat oraz osób dorosłych
  • „ W Pastusiowej Krainie” – ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh” Program koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym.
  • „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – ogólnopolski projekt edukacyjny, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne.
  • Akcja „Góra grosza”– celem akcji – zbieranie drobnych monet, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.
  • „EKOŁOWCA” – celem akcji jest zbieranie zużytych baterii i nakrętek „PET”