– GRUPA VI

                 „LISKI”

GRUPĘ PROWADZĄ NAUCZYCIELKI:

wychowawca: mgr Magdalena Idzikowska
nauczycielki: mgr Agnieszka Nastarowicz
                    mgr Małgorzata Wilczyńska
                 
pomoc nauczyciela: Justyna Ozdoba 

Oddział pracuje w godzinach   7:30-16:30

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA