– GRUPA V

           „LISKI”

GRUPĘ PROWADZĄ NAUCZYCIELKI:

wychowawca  mgr Magdalena Idzikowska

nauczycielka mgr Małgorzata Wilczyńska

pomoc n-la p. Sylwia Król

Oddział pracuje w godzinach   8:00-16:00

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Część I – poranna
8.00-8.15 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi. Zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową.
8.15-8.30 Zestaw ćwiczeń porannych – kształtowanie umiejętności ruchowych niezbędnych w różnych przejawach działalności dziecka.
8.30-8.45 Przygotowanie do śniadania – czynności organizacyjno – porządkowe; czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8.45-9.15 Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
9.15-9.30 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności mycia rąk, sposobu korzystania z toalety oraz mycia zębów.

Część II – główna
9.30-10.00 Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci
10.00- 10.10 Zabawa ruchowa, integrująca grupę
10.10-10.40 Zajęcia kierowane w oparciu o program wychowania przedszkolnego
10.40-11.30 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki, spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zabawy z językiem obcym nowożytnym (język angielski)
11.30- 11.45 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych (nauka nakrywania stołu do obiadu).
11.45 -12.15 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (łyżką, widelcem). Kulturalne zachowywanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
12.15-12.30 Czynności higieniczne po obiedzie, przygotowanie do relaksu. Odpoczynek poobiedni- relaksacja, słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej

Część III – poobiednia.
12.30-12.40 Zabawa ruchowa, integrująca grupę
12.40-13.30 Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
13.30-13.45 Czynności higieniczne i samoobsługowe. Przygotowanie do podwieczorku.
13.45-14.15 Podwieczorek – kulturalne spożywanie posiłków. Praca dyżurnych (nauka sprzątania ze stołu po posiłku).
14.15-16.00 Praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi, dostosowana do ich możliwości ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową. Zabawy dowolne – zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne. Zabawy inspirowane przez dzieci w sali lub na powietrzu. Porządkowanie sali .Rozchodzenie się dzieci.// zajęcie z religii