– GRUPA V

                 „ŻABKI”

GRUPĘ PROWADZĄ NAUCZYCIELKI:

wychowawca  mgr Anna Nyk

nauczycielka mgr Małgorzata Wilczyńska

                        mgr Katarzyna Remiszewska

pomoc n-la p. Beata Tomczak 

Oddział pracuje w godzinach   8:00-16:00

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA